Symposium over de theologie van Ioannis Zizioulas

Over dit evenement

Categorie
Extern
Datum en tijd
17 mei 2019 13:15 - 17:00
Locatie
Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Symposium over de theologie van Ioannis Zizioulas

Gemeenschap en andersheid – God en mens

Vrijdagmiddag 17 mei 2019 in Utrecht, 13.15-17.00 uur

Ontvangst met koffie/thee vanaf 13.15 uur


Auditorium Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht


Metropoliet Ioannis Zizioulas geldt als een van de meest invloedrijke theologen van onze tijd. Het boek Toptheologen. The next generation – theologie aan het begin van de 21e eeuw noemt er zeven, waaronder Zizioulas en Rowan Williams.

Zizioulas staat in de traditie van de orthodoxe theologen uit de twintigste eeuw zoals: Nicolas Afanasiev, Vladimir Loskij, Sergej Bulgakov, Pavel Evdokimov, John Meyendorff. In bijzonder werd hij beïnvloed door zijn leermeester George Florovsky. Zizioulas bleef niet hangen in de orthodoxe traditie, maar zocht voortdurend de dialoog met de westerse theologie en filosofie. Hij doceerde in Edinburgh, Glasgow en Londen en leverde vanuit de orthodoxie een grote bijdrage aan de oecumenische theologie.

Begin april 2019 verschijnt zijn meesterwerk Communion and Otherness in Nederlandse vertaling: Gemeenschap en Andersheid; theologie van de persoon. Zizioulas doordenkt de betekenis van een persoon te zijn, in dialoog met Augustinus en hedendaagse grote denkers. Kern van zijn visie is dat het persoon-zijn niet in zichzelf begrensd is, maar een beweging is van liefde, waar de een woont in de ander.

Op dit symposium gaan orthodoxe, katholieke en protestantse theologen met elkaar in gesprek over de betekenis van de theologie van Ioannis Zizioulas. Wat bedoelt hij met zijn ontologie van het persoon-zijn? Is zijn kritiek op het Triniteitsbegrip van Augustinus, die de westerse theologie zo diepgaand heeft beïnvloed, terecht? Wat betekenen zijn theologische inzichten voor katholieke en protestantse theologie en filosofie in West-Europa (Nederland in het bijzonder)?

 

Programma

Het symposium wordt om 13.45 geopend door dagvoorzitter prof. dr. Marcel Sarot, decaan van de Tilburg School of Theology (TST). Sprekers zijn:

  • Zr. Hildegard Koetsveld o.s.b., de vertaalster

  • v. Meletios Webber, orthodox theoloog en rector van de Russisch Orthodoxe Kerk van de H. Nicolaas in Amsterdam

  • Prof. dr. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar aan de TST op de leerstoel ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het Hedendaagse Denken’

  • Prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam

Krijn Koetsveld verzorgt muzikaal intermezzo’s op klavecimbel.

Het eerste exemplaar van Gemeenschap en andersheid wordt door Skandalon-directeur Jan de Vlieger overhandigd aan ds. Saskia van Meggelen, preses Synode PKN, en mgr. dr. J. van den Hende, voorzitter RK Bisschoppenconferentie.
Er is volop gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Om 16.30 is de afsluiting van het officiële deel en volgt een borrel aan Nieuwegracht 65 (TST)


Aanmelding

Opgave graag vóór 1 mei 2019 bij secretariaat@oecumene.nl en door overmaking van € 10,-- op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Zizioulas 17 mei. Studenten gratis, opgave vooraf.


Organisatie

Dit symposium wordt georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de Tilburg School of Theology (TST), de Vereniging voor Theologie (VVTh) en uitgeverij Skandalon.