De betekenis van Huub Oosterhuis voor liturgie en kerkmuziek

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum en tijd
11 apr. 2024 10:30 - 15:00
Locatie
Ariënstinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht

De betekenis van Huub Oosterhuis voor liturgie en kerkmuziek

De betekenis van Huub Oosterhuis (1933-2023) voor liturgie en kerkmuziek
Studiebijeenkomst georganiseerd door Genootschap voor Liturgiestudie en De Liturgische Kring. 
Beide besturen van deze gezelschappen nodigen u graag uit voor hun voorjaarsbijeenkomst in de Ariënszaal van het Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht.

Op 9 april vorig jaar overleed Huub Oosterhuis. Op zijn Wikipedia-pagina staat te lezen: ‘Op de vraag wat de invloed van Oosterhuis is op de Nederlandse kerkprovincie is het antwoord nog niet duidelijk.’ De jaargedachtenis van Oosterhuis’ overlijden leek ons een goed moment voor een verkenning van het antwoord op deze vraag. Dit willen we allereerst doen door het oeuvre en de figuur van Oosterhuis te belichten vanuit verschillende perspectieven, niet alleen liturgisch-theologisch, maar ook hymnologisch en literair-poëtisch. We hopen hier uiteraard ook telkens de verbinding te kunnen maken met de liturgie. Het is immers duidelijk dat Oosterhuis, wat je verder van zijn oeuvre en figuur mag vinden, erg invloedrijk was en – zij het misschien in mindere mate dan voorheen – nog steeds aanwezig is in vele protestantse dan wel katholieke liturgieën in Nederland en Vlaanderen.

Dat roept wel de vraag op of die aanwezigheid ook blijvend is. Wat is de impact van Oosterhuis in de huidige liturgische praktijk en hoe zal dat doorwerken in de toekomstige praktijk? Vandaar dat we ook enkele stemmen uit de hedendaagse muzikale en liturgische praktijk aan bod willen laten komen en graag samen met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van het werk van Oosterhuis voor de liturgie.

Het programma is als volgt:
10.00 u Inloop, koffie/thee
10.30 u Inleiding 1. Het werk van Huub Oosterhuis vanuit een liturgisch-theologisch perspectief, door dr. Mattijs Ploeger (rector en docent systematische theologie en liturgie Oud-Katholiek Seminarie Amersfoort) + onderlinge gedachtewisseling

11.10 u Inleiding 2. Een literair-poëtisch benadering van het oeuvre van Oosterhuis, door drs. Jeroen de Wit (emeritus pastoraal werker Pelgrimsoord Klooster Wittem cantor van de Oud-Katholieke Parochie Maria Magdalena Eindhoven, en scribent Liedboekcompendium) + onderlinge gedachtewisseling

11.50 u Verhaal vanuit de praktijk 1, door Wilna Wierenga (pastor PKN-gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk, en voorzitter Nieuw Liedfonds) + onderlinge gedachtewisseling

12.30 u Middaggebed
12.45 u Lunch (s.v.p. zelf meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd)
13.30 u Inleiding 3. Het werk van Oosterhuis, bezien vanuit de hymnologie, door dr. Martin Hoondert (universitair hoofddocent muziek, religie en rituelen aan het Departement Cultuurwetenschappen van de Universiteit Tilburg) + onderlinge gedachtewisseling

14.10 u Verhaal vanuit de praktijk 2, door Dorien Schouten (cantor-organist van de Tuindorpkerk Utrecht, eerder van diverse kerken in het buitenland) + onderlinge gedachtewisseling

14.50 u Impressie van de gehele dag, door Anje de Heer
15.00 u Afsluiting


Voor leden van het Genootschap en de Kring en voor studenten is de bijeenkomst gratis.
Aan niet-leden vragen wij een kleine tegemoetkoming in de kosten: € 10,-.
U kunt dit bedrag op de dag zelf ter plekke voldoen of vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer NL32 INGB 0000 8708 92 ten name van het Genootschap voor Liturgiestudie, Zeist.
Wilt u bij betaling dan vermelden: deelname voorjaarsbijeenkomst 2024. Graag opgave van deelname aan deze bijeenkomst door voor 1 april a.s. een bericht te sturen aan de secretaris van het Genootschap (secretaris@liturgiestudie.nl).

We waarderen het als jullie andere belangstellenden attent maken op deze bijeenkomst of hen ernaar toe meenemen.

Namens de besturen van het Genootschap en de Kring, met hartelijke groeten,


Anje de Heer
en Ko Joosse,
Secretarissen