Over Vereniging voor Theologie

Een breed opgezet platform, zonder confessionele scheidslijnen, bestemd voor academie en kerk, voor wetenschapper en predikant, pastor of docent levensbeschouwing, in Nederland en Vlaanderen, dat is wat de Vereniging voor Theologie wil zijn. De vanzelfsprekende aanwezigheid van theologie in de samenleving en aan de academie, is voorbij. Het overgebleven theologische landschap is versplinterd. De Vereniging voor Theologie wil daar iets aan doen en biedt een platform waar de verschillende theologische stromingen elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren; waar theologen kennis, vreugde en zorgen uitwisselen. De vereniging stelt zich ten doel op die ontwikkelingen theologische antwoorden te geven.

In de statuten is over de doelstellingen van de vereniging opgenomen:

  1. het faciliteren en stimuleren van theologisch denken en het versterken van de onderlinge band tussen theologen in het Nederlandse taalgebied;
  2. het met elkaar in gesprek brengen van verschillende theologische en confessionele stromingen in het Nederlandse taalgebied;

  3. het signaleren van en reageren op ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving;

  4. het bewaren, bestuderen en actualiseren van het gedachtegoed van prominente theologen uit het verleden;

  5. het zichtbaar en relevant maken van de theologie voor maatschappelijke contexten.

Om die doelen te verwezenlijken, organiseert de vereniging elk jaar een breed theologisch congres.