35147450_617330945289682_2346625355776786432_n.jpg

Welkom op onze website

Een breed opgezet platform, zonder confessionele scheidslijnen, bestemd voor academie en kerk, voor wetenschapper en predikant, pastor of docent levensbeschouwing, in Nederland en Vlaanderen, dat is wat de Vereniging voor Theologie (VVTh) wil zijn. De vanzelfsprekende aanwezigheid van theologie in de samenleving en aan de academie, is voorbij. Het overgebleven theologische landschap is versplinterd. De Vereniging voor Theologie wil daar iets aan doen en biedt een platform waar de verschillende theologische stromingen elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren; waar theologen kennis, vreugde en zorgen uitwisselen. De vereniging stelt zich ten doel op die ontwikkelingen theologische antwoorden te geven.

De Vereniging organiseert elk jaar een breed theologisch congres. Tijdens het congres zijn er hoofdlezingen rond een actueel thema. Daarnaast zijn er panels waarin leden hun eigen werk kunnen presenteren en worden er sessies aangeboden waarin teksten van belangrijke theologen worden gelezen. Last but not least is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Evenementen

Nieuws

Op 15 januari is de eerste conferentie van de VVTh van start gegaan. Tegelijkertijd is er een eigen app-omgeving gelanceerd binnen de app...


Congres diners inbegrepen!

Beste deelnemers aan het congres,  Even voor de duidelijkheid: er is gezamenlijk diner op 15 en 16 januari (inbegrepen in de tarieven). Zie...


Abstracts overzicht

Abstracts overzicht   I.A. Prayer & Postmodern Theology (panel) Heidegger famously criticized the Modern philosophical tradition for being...