Bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Theologie bestaat uit theologen die verbonden zijn aan verschillende theologische faculteiten in Nederland en Vlaanderen en uit theologen die op een andere manier werkzaam zijn in kerk en samenleving.


Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In 2011 promoveerde hij op een studie naar Calvijns accommodatiebegrip. Momenteel werkt hij aan het snijvlak van Triniteitsleer en hermeneutische vragen. Hij is christelijk gereformeerd predikant. Hij is enthousiast over de Vereniging voor Theologie: ‘Dit is een platform om buiten de vele hokjes en boven grenzen uit elkaar te ontmoeten om van elkaar te leren en aan theologie te doen. Eigenlijk had de VVTh er al lang moeten zijn, maar nu is zij er dan toch!

Arnold is voorzitter van de Vereniging voor Theologie.


Foto_Arnold_H.jpg
Arnold Huijgen


mvb2018-02-21-1105_v1.jpg
Maarten Wisse

Maarten Wisse is hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Tübingen. Oude geloofspraktijken en -opvattingen een slag kantelen en kijken wat ze in een nieuwe context kunnen betekenen, dat is zijn dagelijks werk. De Vereniging voor Theologie is voor mij een poging om een droom waar te maken: ‘Theologie kun je alleen maar met elkaar doen. Daarbij hoef je het helemaal niet met elkaar eens te zijn of te worden. Vruchtbaar met elkaar van mening verschillen doe je door elkaar persoonlijk te leren kennen en vertrouwen. Juist dan kun je elkaar ook kritisch bevragen. Ik hoop dat de VVTh de plek wordt waar we dat doen!

Maarten is secretaris van de Vereniging voor Theologie.


Ineke Cornet is wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij promoveerde aan de KU Leuven op de mystieke theologie van de laatmiddeleeuwse Arnhemse mystieke preken. Haar onderzoeksinteresses zijn mystieke theologie en liturgie, zoals dat vooral naar voren komt in de liturgische mystiek.2019_foto_Ineke.jpg


DSC_1899.JPG
Edward van 't Slot

Edward van ’t Slot, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, is werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op ‘Kerk in de 21e eeuw’, waarbij hij zijn inspiratiebronnen paradoxaal genoeg vooral in de 20e eeuw vindt, bijvoorbeeld in de theologie van Bonhoeffer. Over de Vereniging voor Theologie zegt hij: ‘Ik hoop dat de VVTh een platform kan bieden waar iedereen die dat wil studieuze inspiratie kan opdoen bij interessante theologen van vroeger en nu. Gezamenlijk, breed en vrij.

Edward is vice-voorzitter van de Vereniging voor Theologie.


Elsbeth Gruteke is historicus, theoloog en journalist. In 2015 studeerde zij af in de systematische theologie aan de PThU, daarna werd zij predikant in de PKN. Naast haar werk in de kerk is Elsbeth Gruteke werkzaam bij de Evangelische Omroep. Over de Vereniging voor Theologie zegt zij: ‘Theologie is relevant in de hele samenleving, en kan een verhelderende blik geven op veel maatschappelijke ontwikkelingen, ik hoop dat we dat via de Vereniging voor Theologie meer voor het voetlicht kunnen krijgen dan nu vaak gebeurt.

Elsbeth is bestuurslid van de Vereniging voor Theologie.


Elsbeth_foto.jpg
Elsbeth Gruteke


Foto_Frederiek.jpg
Frederiek Depoortere

Frederiek Depoortere is als docent, studieloopbaanbegeleider en coördinator van de ombudsdienst verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn hoofdopdracht bestaat in het verzorgen van het opleidingsonderdeel Religie, zingeving en levensbeschouwing op verschillende campussen van de KU Leuven, hoofdzakelijk aan studenten wetenschappen en industriële ingenieurswetenschappen. Daarnaast doceert hij ook opleidingsonderdelen Catechetiek en is hij verantwoordelijk voor een practicum Religie en samenleving. Over de Vereniging voor Theologie zegt hij: ‘Ik hoop dat de vereniging bruggen kan bouwen tussen Vlaanderen en Nederland, en er zo kan toe bijdragen dat theologen en theologisch geschoolden en geïnteresseerden uit de beide lage landen elkaar beter kunnen leren kennen.’


Frederiek is bestuurslid van de Vereniging voor Theologie.