Bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Theologie bestaat uit theologen die verbonden zijn aan verschillende theologische faculteiten in Nederland en Vlaanderen en uit theologen die op een andere manier werkzaam zijn in kerk en samenleving.


Maarten Wisse is hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Tübingen. Oude geloofspraktijken en -opvattingen een slag kantelen en kijken wat ze in een nieuwe context kunnen betekenen, dat is zijn dagelijks werk. De Vereniging voor Theologie is voor mij een poging om een droom waar te maken: ‘Theologie kun je alleen maar met elkaar doen. Daarbij hoef je het helemaal niet met elkaar eens te zijn of te worden. Vruchtbaar met elkaar van mening verschillen doe je door elkaar persoonlijk te leren kennen en vertrouwen. Juist dan kun je elkaar ook kritisch bevragen. Ik hoop dat de VVTh de plek wordt waar we dat doen!

Maarten is voorzitter van de Vereniging voor Theologie.

mvb2018-02-21-1105_v1.jpg
Maarten Wisse
Foto_Arnold_H.jpg
Arnold Huijgen

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In 2011 promoveerde hij op een studie naar Calvijns accommodatiebegrip. Momenteel werkt hij aan het snijvlak van Triniteitsleer en hermeneutische vragen. Hij is christelijk gereformeerd predikant. Hij is enthousiast over de Vereniging voor Theologie: ‘Dit is een platform om buiten de vele hokjes en boven grenzen uit elkaar te ontmoeten om van elkaar te leren en aan theologie te doen. Eigenlijk had de VVTh er al lang moeten zijn, maar nu is zij er dan toch!

Arnold is secretaris van de Vereniging voor Theologie.


Roshnee Ossewaarde-Lowtoo is gepromoveerd op het christelijke humanisme van Charles Taylor, Joseph Ratzinger en Paul Valadier, in 2015, aan de theologische faculteit van Tilburg University. Haar focus was op het mensbeeld in de werken van deze auteurs, en de implicaties daarvan voor een beschaving, in het bijzonder, voor de politiek. Sinds 2016 is zij postdoc onderzoeker aan dezelfde faculteit. Zij verkent de mogelijke relevantie van het christelijke ideaal van de liefde voor de economie.

Roshnee is penningmeester van de Vereniging voor Theologie.


foto_roshnee.jpg
Roshnee Ossewaarde-Lowtoo
Foto_Stephan_v_E-a.jpeg
Stephan van Erp

Stephan van Erp is professor fundamentele theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven en hoofd van de onderzoekseenheid systematische theologie en religiestudie en voorzitter van de onderzoeksgroep Fundamental and Political Theology. Van Erp is hoofdredacteur van Brill Research Perspectives in Theology, eindredacteur van Tijdschrift voor Theologie, en serieredacteur van Studies in Philosophical Theology (Peeters) en Studies in Edward Schillebeeckx (T&T Clark, Bloomsbury). Over de Vereniging voor Theologie zegt hij: ‘Een vereniging voor theologie is in het Nederlandse taalgebied hard nodig, omdat het mensen uit het academische en kerkelijke werkveld bij elkaar brengt om samen naar de nuances te zoeken die onze tijd vraagt als het gaat om vragen op het grensvlak van geloof, wetenschap en cultuur.'

Stephan is vice-voorzitter van de Vereniging voor Theologie.


Elsbeth Gruteke is historicus, theoloog en journalist. In 2015 studeerde zij af in de systematische theologie aan de PThU, daarna werd zij predikant in de PKN. Naast haar werk in de kerk is Elsbeth Gruteke werkzaam bij de Evangelische Omroep. Over de Vereniging voor Theologie zegt zij: ‘Theologie is relevant in de hele samenleving, en kan een verhelderende blik geven op veel maatschappelijke ontwikkelingen, ik hoop dat we dat via de Vereniging voor Theologie meer voor het voetlicht kunnen krijgen dan nu vaak gebeurt.

Elsbeth is bestuurslid van de Vereniging voor Theologie.


Elsbeth_foto.jpg
Elsbeth Gruteke
DSC_1899.JPG
Edward van 't Slot

Edward van ’t Slot, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, is werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op ‘Kerk in de 21e eeuw’, waarbij hij zijn inspiratiebronnen paradoxaal genoeg vooral in de 20e eeuw vindt, bijvoorbeeld in de theologie van Bonhoeffer. Over de Vereniging voor Theologie zegt hij: ‘Ik hoop dat de VVTh een platform kan bieden waar iedereen die dat wil studieuze inspiratie kan opdoen bij interessante theologen van vroeger en nu. Gezamenlijk, breed en vrij.

Edward is bestuurslid van de Vereniging voor Theologie.