Lezingen de Grootinquisiteur - Dostojevski

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum en tijd
13 apr. 2023 20:00 - 22:00
Locatie
Theater De Cameleon | Derde Kostverlorenkade 35 | 1054 TS | Amsterdam

Lezingen de Grootinquisiteur - Dostojevski

Jezus Christus is teruggekeerd en wordt onmiddellijk herkend door het volk. In de kathedraal van Sevilla wekt hij een overleden meisje weer tot leven. De grootinquisiteur loopt juist dan voorbij. Meteen geeft hij zijn wacht bevel om de man te laten grijpen, en opsluiten. Zodra dat is gebeurd, zoekt de
grootinquisiteur hem op en begint zijn monoloog: een briljante, nietsontziende, zinderende aanklacht, die Jezus stilzwijgend aanhoort.


In een reeks van drie lezingen met daarop aansluitend een interactieve nabespreking zult u worden meegenomen in het verhaal van De grootinquisiteur.
De grootinquisiteur van Sevilla maakt onderdeel uit van de roman De broers Karamazov van de Russische schrijver Dostojevski. Ivan Karamazov vertelt zijn jongere broer Aljosja het verhaal, dat zich afspeelt in de 17e eeuw als de praktijken van de Spaanse Inquisitie op hun hoogtepunt staan.


Slavist en vertaler Arthur Langeveld zal op 13 april de eerste lezing houden. Hij wil na een korte inleiding over het leven van Dostojevski en zijn werk in het algemeen, wat over de vertaling van De broers Karamazov zeggen. Daarna richt hij zich verder op de literaire aspecten van De grootinquisiteur,
de functie daarvan in het boek, en van de literaire technieken die de schrijver in de roman gebruikt.

Ger Groot, emeritus bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-docent Wijsgerige antropologie en Cultuurfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal op 20 april in Langevelds voetsporen treden. Hij zal het standpunt van de grootinquisiteur verdedigen, een standpunt dat in hoge mate wijsgerig is gekleurd. Daarmee zijn we in het hart van de confrontatie beland: dat wil zeggen de gevestigde religie tegenover de ‘vrijgevochten’ figuur van Jezus Christus. Om een zo duidelijk mogelijk beeld bij dit alles te krijgen en de zaak werkelijk tot leven te brengen zal tijdens diezelfde avond van 20 april Hugo Koolschijn (Toneelgroep Amsterdam), niet de geringste onder de Nederlandse acteurs, ‘de monoloog van de grootinquisiteur’ opvoeren. Hij zal daarmee enkele van zijn vakbroeders navolgen, te weten Sir John Gielgud, Derek Jacobi, Roeland Fernhout.

Hoe valt dat nog te evenaren, laat staan overtreffen? Met Katja Tolstoj, Theoloog des Vaderlands, hoogleraar en directeur van het instituut Oosters Christendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is er een derde zwaargewicht binnengehaald. Met Katja’s bijdrage op 28 april zal niet alleen de godgeleerde dimensie grondig aan bod komen, ook de grootinquisiteur zal dan, alsnog, zijn antwoord krijgen.

 

Ons publiek bestaat uit cultuurliefhebbers, zeker ook mensen met een letterkundige belangstelling. En natuurlijk zij die begrijpen dat De grootinquisiteur van Sevilla niet alleen gaat over het jaar 33 na Christus noch de Spaanse Inquisitie maar beslist ook het hier en nu. Geen verouderd gegeven dus, en misschien moeten we ook zeggen: integendeel.

Overzicht: 
• 13 april titel lezing | Arthur Langeveld
• 20 april werktitel De eeuwige Inquisitie | Ger Groot |
meteen aansluitend de monoloog door Hugo Koolschijn
• 28 april titel lezing | Katja Tolstoj


Elke avond begint om 20.00 uur, de duur van de lezing bedraagt 45 minuten, de monoloog twintig, net als de onderbreking, en de nabespreking ten langste 45 minuten.

 

Locatie: Theater De Cameleon | Derde Kostverlorenkade 35 | 1054 TS |Amsterdam
Data: 13 | 20 | 28 april 2023
Aanvang:  20.00 uur | deur open 19.00
Kosten: 13 april en 28 april € 13,50 | 20 april € 19,50 | doorlopende toegangskaart € 42,50
Aanmelden: http://www.ticketkantoor.nl/shop/dostojevski-dgi 

Comité van aanbeveling: Meral Uslu (documentairemaakster), Abdelkader Benali (schrijver, columnist) en prof.mr. Edgar du Perron (raadsheer Hoge Raad, hoogleraar Privaatrecht).