Nieuws

Call for Papers / Bijdragen welkom!

Van 15 tot en met 17 januari houdt de Vereniging voor Theologie (VVTh) haar eerste conferentie in het centrum van Utrecht. Er is ruimte voor bijdragen van deelnemers aan de conferentie, met name voor

(a) korte bijdragen van 20 minuten, gevolgd door 10 minuten discussie. U kunt zich aanmelden voor één enkele bijdrage, maar het verdient de voorkeur om een set van drie te maken, waardoor één sessie van 1,5 uur rond een bepaalde thematiek ontstaat.

(b) rondetafeldiscussies van 30 minuten, inclusief enkele korte bijdragen om de discussie op gang te krijgen. Het is ook mogelijk om een sessie samen te stellen van twee kortere bijdragen en een rondetafeldiscussie.

(c)  tekstlezingen van bronteksten. Hiervoor is maximaal 1,5 uur beschikbaar.

Niet alleen bijdragen die binnen de thematiek van de conferentie vallen, maar ook andere bijdragen zijn welkom. Bij de samenstelling van het programma zal gestreefd worden naar een mix van beide.

 

Voorstellen dienen ten minste te bevatten:

-       de titel van de bijdrage;

-       een korte samenvatting van de bijdrage;

-       een beknopt cv (één à twee regels)

Deze voorstellen van maximaal 250 woorden dienen voor 15 november 2018 gezonden te worden naar secretaris@vvth.org. U ontvangt dan vóór 30 november 2018 bericht of uw bijdrage is geaccepteerd.

Het bestuur van de VVTh moedigt graag jonge theologen in het bijzonder aan zich te melden en hoopt dat het brede palet van achtergronden van de leden ook weerspiegeld wordt in een veelkleurig geheel van presentaties op de conferentie.

Voor vragen kunt u terecht bij het bovengenoemde e-mailadres.

Voelt u zich vrij om dit bericht te delen met mogelijke geïnteresseerden. Meer informatie over de conferentie is HIER te vinden. 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de VVTh,

Arnold Huijgen, secretaris

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen